CIRCULAR INICI DE CURS

BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR 2018-2019!

El Claustre i L’Equip Directiu us donem la benvinguda al nou curs escolar 2018-2019 i us volem informar i recordar d’una sèrie de punts relacionats amb l’organització d’aquest.

NOVETATS IMPORTANTS

1- PÀGINA WEB

-AQUEST CURS VOS VOLEM PRESENTAR LA NOVA PÀGINA DEL CENTRE ON HI PODEU TROBAR LA RESPOSTA A MOLTES PREGUNTES QUE VOS FEIS DURANT EL CURS, I PER TANT VOS CONVIDAM A VISITAR-LA AMB FREQÜÈNCIA PERQUÈ DES DEL CENTRE S’ANIRÀ ACTUALITZANT.

www.ceipsonrullan.com

2- PROJECTES DEL CENTRE

-Us informem també que es seguiran posant en marxa els projectes en educació emocional i pràctiques restauratives d’aquest darrers anys i l’aprenentatge cooperatiu del qual el Claustre inicia una formació aquest curs.

3-DATES DE LES REUNIONS DE PARES:

Infantil 4 anys: Dijous 20 de setembre  a les 18h.

Infantil 5 anys: Dimarts 18 de setembre a les 18h.

1r i 2n de primària: Dimecres 19 de setembre a les 18h.

3r de primària: Dimarts 25 de setembre a les 18h.

4t de primària: Dijous 27 de setembre a les 18h.

5è de primària: Dilluns 24 de setembre  a les 17h.

6è de primària: Dimecres 26 de setembre a les 17h.

Les informacions que es donen a la reunió de pares son molt importants per això vos pregam  la vostra assistència i vos recordam que és sense alumnes, i tampoc poden quedar esperant al pati.

4-TEMA DEL CURS

El tema del curs que treballarem a nivell de tot el centre és “ CIUTATS DEL MÓN”

5-DIES NO LECTIUS APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR.

Divendres 2 de novembre de 2018

Dilluns 4 de març de 2019.

6-INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’IME CURS 2018-2019

PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’IME PER AQUEST CURS 2018-2019:

1-EL DIVENDRES 14 ES DONARÀ A TOTS ELS ALUMNES LA INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS.

2-LA INSCRIPCIÓ S’HA D’ENTREGAR EL DIMARTS DIA 18 O EL DIMECRES DIA 19 AL TUTOR/A O A SECRETARIA (9’10 A 10H).

3-PODREU TROBAR TAMBÉ EL FULL D’INSCRIPCIÓ A LA NOVA PÀG WEB DEL CENTRE, A L’APARTAT DE SERVEIS > ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

7-INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS APIMA CURS 2018-2019

La inscripció per les activitats de l’APIMA es farà el dimarts 18 o el dimecres 19 de setembre mitjançant el full d’informació i inscripció que es donarà a començament del curs i que s’haurà de dipositar a la bùstia de l’APIMA (situada a l’entrada del centre) o també es podrà realitzar mitjançant l’enllaç que trobareu a la pàgina web del centre www.ceipsonrullan.com (a l’apartat de serveis > activitats extraescolars).

El dilluns 17 de setembre a les 17,30 h. es farà al pati de l’escola de primària la presentació, per part de l’APIMA, de totes les seves activitats extraescolars.

8-SERVEI D’ESCOLETA I MENJADOR:

Avui dia 12 comença el servei de menjador i demà dijous dia 13 el servei d’escoleta matinera.

Els menús estaran penjats a la nova web del centre.

9-BEQUES NESE:

S’ha obert el termini de presentar les sol.licituds de beques per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Trobareu tota la informació a la pàgina web del centre.

Malgrat les sol.licituds es fan telamàticament , després s’ha de presentar al centre juntament amb la documentació en horari de seretaria de 9’10h a 10h.

TAMBÉ VOS RECORDAM!!

HORARIS IMPORTANTS

Entrada dels alumnes 9h

Horari de secretaria 9’10h a 10h.

Horari d’Esplai: 11’30h a 12h.

Horari de tutories: Dijous de 14h a 15h.

Horari de Disponibilitat de l’equip directiu: diàriament de 9h a 10h, exceptuant els dijous , i per altres hores podeu cridar a l’escola i demanar una cita.

Els horaris dels alumnes estaran penjats a la pàgina web.

Horaris d’accés al centre per recollida o entrega de nins , entrega de materials, de berenars, oblits.

PRIMÀRIA

De 10h a 10’05h

De 11h a 11’05h

De 12h a 12’05h

INFANTIL:

DE 10’45H A LES 10’55h.

DINÀMICA DE LES ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA

3 ANYS i 4 ANYS

-Després del període d’adaptació els nins de 3 anys entren tots sols cap a l’aula, els nins de 4 anys tot sols ja entren des del primer dia.

Vos recordem que els pares heu d’acompanyar els nins fins a la vidriera i no deixar-les a la barrera.

A l’hora de sortir els pares podeu entrar fins a les aules a recollir els vostres fills. La porta d’infantil s’obri a les 13’50 per facilitar la recollida i evitar embossos.

5 ANYS

-L’entrada és per la porta principal de l’edifici de primària a les 9h. En cas de que arribeu quan els nins ja han entrat haureu d’esperar a les 9’10h perquè no hi ha conserge per obrir aquesta porta fins aquesta hora i per seguretat no s’obrirà des de secretaria.

En cas de pluja podreu recollir els alumnes a l’aula.

PRIMÀRIA

Els alumnes de primària entren a les 9h per la porta del carreró.

De 1r a 3r surten també per aquesta porta.

De 4t a 6è surten per la vidriera de davant, per la porta principal del centre.

En cas de pluja forta

Els pares dels alumnes de 1r i 2n podreu accedir a l’aula per recollir els nins.

De 3r a 6è els alumnes sortiran per la porta principal però els pares no podeu entrar al centre per qüestions d’ aforament .

AGENDES:

L’agenda la dóna el tutor, fent entrega prèvia del resguard d’ingrés de la quota de material d’aquest curs.

AUTORITZACIONS:

Demà dia 13 de setembre s’entregarà als alumnes el full d‘ actualitzacions de dades personals. Vos demanam que l’empleneu i  l’entregueu divendres dia 14 de setembre per actualitzar les dades dels vostres fills, sobretot dels telèfons, malalties…és fonamental i indispensable.

US DE MÒBIL:

Els alumnes no poden dur mòbil al centre.

En cas de que un alumne per causes justificades necessiti dur el mòbil al centre, els seus pares han de justificar per escrit aquestes necessitats i demanar autorització a la direcció del centre.

Vos recordam que tampoc es poden dur càmeres de fotos ni altres aparells electrònics …ni tampoc a les sortides escolars.

TRÀNSIT:

Vos recordam la prohibició de passar i  d‘ aparcar en el recinte escolar, excepte pels treballadors del centre i veïnats.

 

VOS DESITJAM UN BON CURS I QUE ElS NOSTRES OBJECTIUS COM A CENTRE REFERENTS A LA BONA CONVIVÈNCIA I BONS RESULTATS ACADÈMICS SIGUIN TAMBÉ ELS VOSTRES,  OBJECTIUS COMUNS ENTRE FAMÍLIES I ESCOLA PER CAMINAR JUNTS CAP A LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS VOSTRES FILLS.

 

CLAUSTRE I EQUIP DIRECTIU DE CEIP SON RULLAN