HORARI DE SECRETARIA, DIRECCIÓ I CONSERGERIA

HORARI DE SECRETARIA

 • De 9’10 a 10 hores: Tasques de secretaria habituals o extraordinàries (matrícules, beques, sol.licituds de menjador, entrega de documents, etc.

 

HORARI DE DIRECCIÓ (ATENCIÓ A PARES)

 • De 9 a 10

 

HORARI DE CONSERGERIA DE L’EDIFICI DE PRIMÀRIA

 • Per la recollida i entrega de nins que vagin o venguin del metge (encara que s’apunti a l’agenda), entrega de material, berenars, oblits… El centre només obrirà:
  • De 10 a 10’05
  • De 11 a 11’05
  • De 12 a 12’05
 • A altres hores l’auxiliar de vigilància i manteniment es trobarà fent les tasques de manteniment als diversos edificis i no podrà estar pendent de la porta. Per urgències excepcionals, que no es puguin preveure, hi haurà un número de telèfon a la porta d’entrada al que podreu cridar i aquesta persona deixarà les tasques i vendrà a obrir.

 

HORARI DE CONSERGERIA DE L’EDIFICI D’INFANTIL

 • Per la recollida i entrega de nins que vagin o venguin del metge, entrega de material, berenars, oblits… El centre només obrirà:
  • De 10’45 a 10’55
 • A altres hores l’auxiliar de vigilància i manteniment es trobarà fent les tasques de manteniment als diversos edificis i no podrà estar pendent de la porta. Per urgències excepcionals, que no es puguin preveure, hi haurà un número de telèfon a la porta d’entrada al que podreu cridar i aquesta persona deixarà les tasques i vendrà a obrir.