TIC

Gener 2022: us deixam un enllaç que trobam interessant amb consells pràctics sobre fills/es i xarxa segura.

https://www.bbva.com/es/seis-lecciones-padres-internet-redes-sociales/

11 juliol:

Estimades famílies:

Aquesta crisi sanitària que vivim ens ha fet multiplicar l’accés a les noves tecnologíes d’un dia per l’altre. Això no vol dir, que a vegades continuem tenint dubtes amb el maneig de la tecnologia. Sovint, ens demanau ajuda amb el canvi de contrassenya del vostre compte de GestIB famílies, per això, us hem preparat aquesta guia en imatges per si us pot servir d’ajuda en algún moment.

Ajuda per fer el canvi de contrassenya del compte GestIB famílies
Ajuda per fer el canvi de contrassenya del compte GestIB famílies
Ajuda per fer el canvi de contrassenya del compte GestIB famílies
Ajuda per fer el canvi de contrassenya del compte GestIB famílies

Interessantíssima entrevista amb grans recomanacions sobre l’era digital i els nins i nines.

Aqui trobareu informació de tot tipus relacionada amb les noves tecnologies de la informació i comunicació.

PROTECCIÓ DE DADES

INTERNET SEGURA I L’ÚS RESPONSABLE D’INTERNET