DELEGATS I DELEGADES

Una escola no només és un centre en el que venim a fer llengua o matemàtiques, entre d’altres. Venim a aprendre moltes coses, i també a ensenyar. El procés d’ensenyament-aprenentatge és mutu i continuu. Tothom a aquesta vida pot aprendre moltes coses cada dia. Per això, els nins es duen a casa cada dia una cosa nova, i els mestres també aprenem un poquet dels nostres alumnes diàriament. Ens preocupa l’educació emocional dels nostres alumnes i la seva evolució personal. Volem que els nins i nines venguin a l’escola contents, per aprendre, descobrir, compartir, apassionar-se i a formar-se com a persones lliures i autònomes que sàpiguen conviure en comunitat i tinguin iniciativa per transformar el món i fer-lo més just i sostenible.

Delegats curs 2019/20

En aquest apartat trobareu explicades totes les coses que feim a l’escola amb detall com els Delegats, la Mediació, la Coeducació, etc.

Gràcies nins i nines perquè entre tots, formam l’escola dia a dia!