MEDIACIÓ

La mediació escolar és una eina educativa per gestionar els conflictes de convivència que sorgeixen als centres en els quals hi ha involucrats alumnes.

Aquesta eina genera beneficis a tothom qui hi participa: per a uns perquè els fa conscients de les conseqüències dels seus actes i els ofereix una via reparadora, alternativa a la sanció; per als perjudicats perquè els permet expressar-se i considerar el dany rebut i les disculpes i els compromisos dels altres.

EQUIP DE  MEDIACIÓ.

L´equip de mediació del nostre centre està format per mestres i  alumnes mediadors de 4rt, 5è i 6è, els quals intervenen quan hi ha un conflicte entre dos o més alumnes que sol·liciten una  mediació.

PROCÉS MEDIADOR.

Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació per tal resoldre la situació .

Una vegada feta la sol·licitud és comprova que les dues parts estiguin d´acord en resoldre el conflicte de manera voluntària. Si les dues parts accedeixen s´inicia el procés de mediació pel qual un alumne i un mestre mediador s´entrevistaran amb les dues parts, primer per separat i després de manera conjunta per tal d´arribar a acords. Els acords presos es recullen  per escrit i es fa un seguiment per comprovar que es compleixen.