Infantil

Benvolgudes famílies!

Ens ve de gust presentar-vos les feines que es duen a terme a la nostra escola.

A QUÈ DONAM IMPORTÀNCIA AL CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.

L’etapa d’infantil és la més important de cara al desenvolupament de les capacitats bàsiques de l’infant ja que permeten l’aprenentatge al llarg de la vida i la socialització en els entorns més propers a més d’atendre a la consecució de les nocions bàsiques de la realitat que l’envolta. Per això, el nostre objectiu principal és fomentar els hàbits d’autonomia personal, d’higiene, desenvolupar el llenguatge, les habilitats comunicatives i socials, la creativitat…per tal de contribuir al seu desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual.

Els infants quan es troben en aquesta etapa educativa aborden la realitat de tots els àmbits integrant i relacionant els nou coneixements amb els preexistents. Per això, l’enfocament didàctic de les activitats que es duen a terme a l’escola és global i significatiu a fi de que els nous coneixements siguin funcionals i aplicables. Les nostres programacions són flexibles donant cabuda als esdeveniments puntuals i ocasionals que sorgeixen dels interessos del nostre alumnat.

Els aspectes al voltant dels qual giren els nostres plantejaments són els següents:

 • Els infants, els seus interessos i la diversitat que els caracteritza.
 • L’escola i l’entorn, com a generador d’experiències i nous aprenentatges.
 • La comunicació com a eina de relació i d’accés al coneixement.
 • Les relacions entre iguals i amb els adults. En aquesta etapa, l’establiment de vincles d’afecte entre els infants i amb els adults es condició indispensable per tal d’afavorir l’aprenentatge.
 • La relació i cooperació amb les famílies.

QUI SOM…

El cicle d’infantil del CEIP Son Rullan som un equip molt estable ja que la gran majoria de les mestres som definitives en el centre. En la nostra tasca docent comptam amb la col·laboració de l’equip de suport, que ens ajuda a atendre a la diversitat de les nostres aules, compensant diferències i potenciant les seves capacitats.

COM ABORDAM ELS APRENENTATGES…

A educació infantil es treballen tots els aprenentatges de manera globalitzada ja que els infants entenen la realitat com un tot. Per això la nostra manera d’ensenyar i educar parteix d’aquest principi així com d’una concepció constructivista de l’aprenentatge on l’infant és un protagonista actiu de tots els processos educatius a través del joc i l’experimentació. Entre les metodologies que estam implementant volem destacar:

 • les pràctiques restauratives.
 • la iniciació a l’aprenentatge cooperatiu.
 • i els kinestemes (mètode multisensorial per accedir a la lectoescriptura).

L’organització dels espais i el temps proporcionen seguretat, ajuden a desenvolupar l’autonomia dels nostres infants, faciliten les transicions al llarg del dia, eviten/prevenen moltes rabietes i permeten crear i estructurar la noció de temps tan difícil en aquestes edats. Per exemple:

*Durant les rutines del bon dia treballam aspectes com la iniciació a la lectoescriptura, el llenguatge oral, el raonament lògicomatemàtic, el tractament de les emocions a través de les experiències personals i les seves necessitats, l’estructura de la jornada…; mitjançant activitats com: passar llista, quants som/hem faltat a l’aula, dies de la setmana, el temps i d’altres.

*El treball per racons permet desenvolupar activitats lúdiques, la intel·ligència i la creativitat, les investigacions… fent possible una interacció lliure entre els infants i ajustada als seus ritmes i interessos.

*A més a més també es realitzen agrupaments flexibles i tallers internivells.

ACTIVITATS AL LLARG DEL CURS.

Les activitats que es venen desenvolupant al llarg del curs inclouen:

– 1 ó 2 sortides

– obres de teatre

– activitats variades contractades per desenvolupar a l’escola…

i altres organitzades des del cicle, com per exemple:

LLENGUATGE:

 • Representació de contes.
 • Protagonista de la setmana.
 • Capsa de les sorpreses.
 • Taller de kinestemes.

RAONAMENT LOGICOMATEMÀTIC:

 • Jocs manipulatius.

FESTES I TRADICIONS:

 • Bunyolada.
 • Confecció de rosaris amb la col·laboració de les famílies.
 • Visita del Patge Reial i nadales.
 • Sant Antoni, berenar i corregudes amb els dimonis.
 • Carnestoltes i rueta.
 • Tallers de crespells.
 • Ens visita Sa Jaia Corema.
 • Paradetes per la festivitat de Sant Jordi.
 • Festa de graduació dels alumnes de 5 anys.
 • Festa de final de curs.

Aquestes són només un exemple que cada any canvien en funció dels infants, els mestres i l’oferta educativa.

FAMÍLIES i ESCOLA

El paper de les famílies a l’escola és vital ja que els vincles que s’estableixen ajuden en el desenvolupament dels nostres infants. Comptam amb la vostra col·laboració així com estam a la vostra disposició per treballar de manera conjunta pel benefici de tot l’alumnant.