TREBALL COOPERATIU

El nostre centre s’està iniciant en el treball cooperatiu. De moment, algunes aules estan començant a incorporar estratègies de treball cooperatiu dins l’aula. Aquests són alguns dels objectius  que volem aconseguir ensenyant als alumnes a treballar de forma cooperativa.

  • Establir relacions solidàries entre els alumnes.

  • Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.

  • Augmentar la cohesió del grup

  • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.

  • Respectar els diferents punts de vista.

És per això que algunes classes s’estan iniciant en el treball en grup i l’adquisició d’un càrrec dins el grup. Tots els canvis costen però pensam que si són positius i ens han de dur a uns millors resultats i a la contribució d’uns alumnes més formats en tècniques de relacions socials, valdrà la pena. No hem d’oblidar que a la vida, hem de saber fer feina en equip i viure en comunitat, per això, tenint en compte que l’escola és una mini-societat, volem ensenyar-los aquests valors, estratègies i pautes per tal que els hi sigui més fàcil en un futur. Volem centrar-los en la cooperació, i no en la competència.

“Aprendre a cooperar i cooperar per aprendre”