Pla de convivència

És el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar facilitant la prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i la resolució de situacions conflictives. Aquest document es troba en plena actualització en el nostre centre.

Aqui teniu l’escala de provenció. Començam per la presentació, llavors ens coneixem, ens estimam… fins que arribam a la total resolució de conflictes.
Dins el nostre pla de convivència, existeix la nostra piràmide: si dedicam més temps a les activitats de prevenció i provenció, reduïrem els conflictes quotidians i cada vegada més els conflictes greus, o els que dificulten l’aprenentatge propi o dels companys.