Documentació per formalitzar la matrícula de nous alumnes

Estimades famílies:

A continuació trobareu la documentació que heu d’aportar per formalitzar la matrícula dels vostres fills. Per una banda, haureu d’omplir aquests documents que us donarem en el centre i ens haureu de deixar signats:

  • Imprés per a la formalització de la matrícula
  • Fitxa de recollida de dades
  • Confirmació de Religió/Alternativa (Valors Humans)
  • Autorització/No autorització per a donar d’alta a Gestib famílies.

Per altra banda, això és el que haureu d’aportar:

  • 3 fotos en color tamany carnet d’identitat.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
  • Fotocòpia de llibre de vacunes de l’alumne.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne (si en té), del pare i de la mare.
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Altre documentació que la família consideri important: minusvalies, sentències judicials, certificat pare/mare militar, policia, guardia civil…

Li adjuntarem una circular informativa de les instruccions per al pagament de la quota de material escolar de l’alumne. Si és el cas, també li adjuntarem el llistat de llibres i el llistat de material de l’alumne.

BENVINGUTS AL NOSTRE CENTRE!!

Aqui teniu també aquesta informació en un document per si necessitau imprimir i desar.