ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021

11 de novembre:

S’anul·len les votacions de dia 30 de novembre per no haver candidatures.

Estimades famílies:

Aqui trobareu informació que s’anirà actualitzant sobre la renovació al Consell Escolar en aquest curs 2021 i la data en la que ho actualitzam:

 • Dimecres 6 d’octubre a les 10h es farà el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral entre tots els components del cens.
 • Celebrat el sorteig dels membres titulars i suplents i després d’obtenir les lletres XCU, han resultat designats un titular i suplents corresponents del sector PARES/MARES i el mateix en l’àmbit del PROFESSORAT com a membres de la Junta Electoral. La direcció es posarà en contacte amb ells. L’acta original d’elecció per sorteig es troba a la secretaria del centre per si algú vol consultar-la.
 • Dijous 14 d’octubre:

INFORMACIÓ CONSELL ESCOLAR, PROCÉS ELECTORAL   I CALENDARI  

    El consell escolar és l’òrgan col.legiat de participació dels diferent sectors de la comunitat educativa en el funcionament  i en el govern del centre, estan representants Pares, Professorat, Ajuntament i Personal no docent (Reglament Orgànic dels Col·legis Públics d’Infantil i Primària BOIB nº 120, 5-10-2002).

 Qualsevol pare, mare o tutor de l’alumnat del centre és elector i elegible, sempre i quan, presenta la seva candidatura davant la Junta Electoral del Centre en els terminis establerts.

 Per tal d’exercir el seu dret d’ elector i elegible cal constar en el cens de pares i mares del centre. Podeu consultar el cens fins dia 19 d’ octubre a les 14h. per a les reclamacions oportunes preferentment els dies  15  i 18  de 9:15 a 13: 40 contactant  amb l’ administrativa del centre. 

L’elecció es realitzarà davant la Mesa electoral, que per aquest motiu es formarà el dia de les eleccions.

            El vot és directe, secret i no delegable. També es pot exercir el vot per correu.

 El model per presentar la seva candidatura, si estau interessats es pot recollir a la mateixa Secretaria i Direcció del centre i remetre-la abans de les 12 h. del dia  29/10/2021

CALENDARI

 • 14/10/21 Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions, preferentment els dies  15  i 18  de 9:15 a 13: 40 contactant  amb l’ administrativa del centre
 • 19/10/21 A les 14’00 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals. Les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.
 • 22/10/21 Publicació dels censos definitius.
 • 29/10/21 A les 12’00h. final del termini de presentació de candidatures.
 • 10/11/21 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sortejos de les meses electorals que se publicaran a la pàgina web del centre.
 • 12/11/21 A les 12’00 h. fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals. Les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.
 • 19/11/21 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
 • 22/11/21  les 12.00 h. fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol. licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
 • 30/11/21 Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

      DIA DE VOTACIÓ : 30  DE NOVEMBRE  DE 2021

      Lloc: EDIFICI DE PRIMÀRIA Horari: 9:15  h. a 10 h. i de 14h a 15:45 h del capvespre.