Subvenció escoleta matinera

Palma a 13 de desembre de 2021

Benvolgudes famílies,

A partir de gener del 2022,  l’alumnat fixo que quedi al servei d’ escoleta matinera, el 50% com a mínim dels dies del mes,  podrà  gaudir d’una subvenció gestionat per la Conselleria d’ Educació, programa “Plan Corresponsables”

ALUMNAT FIXO, alumnat que queda com a mínim el 50 % dels dies del mes.

El preu és de 0’60 € per dia.

Els socis també tendran la subvenció d’ APIMA de 0’20 €.

Socis Apima = 0’40€

No socis = 0’60€

Tot l’ alumnat fixo que ha quedat fins desembre, tenen la subvenció garantitzada sempre que signin i i completin el full que tenen a escoleta matinera. L’  heu d’ entregar al coordinador d’ escoleta matinera.

L’ alumnat que vulgui ser fixe a partir de gener (que no ho era abans)  haurà de fer la sol.licitud a través de google form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR8a1A2GNlQRRUTb2D1h4wjGyVBNM24uDXUvAxHaV0kvv1TQ/viewform

Per mesures sanitàries el nombre d’ usuaris és limitat i per tant vos haurem de confirmar si tenen plaça de fixe i en aquest cas gaudirien de  la subvenció. Quan vos confirmem que passa a fixe haureu de signar el full que adjuntam. Vos heu de comprometre a quedar el 50 % dels dies ja que empreareu una plaça de fixe. Les places s’ aniran adjudicant per ordre d’ arribada del formulari google.

ALUMNAT EVENTUAL, queden menys del 50% dels dies del mes.

Aquest alumnes no tendran  la subvenció de la Conselleria i sí  la subvenció d’ APIMA.

Socis Apima = 1,30€

No socis = 1,50€

La subvenció serà vigent de gener 2022 a juny 2022, a finals de febrer es farà una revisió i pot haver una petita variació de preu que vos informarem.