Nous preus subvenció escoleta matinera

INFORMACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLETA MATINERA ALUMNAT FIXE DEL CEIP SON RULLAN 2022

Palma, a 22 de febrer del 2022

Benvolgudes famílies,

A partir del 2 de març del 2022, els preus dels alumnes fixos amb subvenció  gestionada per la Conselleria d’Educació, programa “Plan Corresponsables” i que han quedat el mes de gener i/o febrer el 50 % dels dies tendran els següents preus:

Fixos amb Subvenció: Socis Apima = 3€/mes No socis = 4€/mes

Els alumnes fixos serán informats pel monitor responsable a la porta del servei de matinera

——————————————————————————————————————-

Els preus de la resta d’alumnes (eventuals diaris ) és el següent: 

Eventuals diaris: Socis Apima = 1,30€/dia No socis = 1,50€/dia

En cas de voler gaudir els alumnes de la subvenció de matinera, és obligatori emplenar el formulari google (feis click aqui per accedir directament) penjat a aquesta mateixa pàgina web del centre: www.ceipsonrullan.es (secció serveis – Escoleta Matinera) i quedar el 50% dels dies del mes.

——————————————————————————————————————-

En cas de no quedar el 50% dels dies d’un mes, serà baixa automàticament  de la subvenció i haurà de pagar els preus d’ eventual i  passarà a la llista d’espera.

——————————————————————————————————————

Els alumnes que als mesos de gener i febrer no han assistit el 50% dels dies, s’han donat de baixa automàticament. En cas de voler gaudir de la subvenció, hauran d’emplenar el formulari.

——————————————————————————————————————-

La subvenció amb aquests preus será vigent del març 2022 al juny 2022, es faran revisions i pot  haver modificacions que ja vos informarem.

Atentament, 

CEIP SON RULLAN