CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS FINALITZADES!!!

Informació relacionada a les eleccions al Consell Escolar:

28 novembre de 2022:

Us avisam de les votacions pels aspirants a formar part del Consell Escolar en la secció «pares i mares», seran el lproper dimecres 30 de novembre de 8 a 9.30 i de 13.30 a 14.30 a l’entrada de l’edifici de primària. No oblideu dur el DNI!

  • 14/10/22: Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del periode de reclamacions.
  • En el sorteig del 5 d’octubre han sortit les lletres: FW
  • 5/10/22: A les 13:15 hores a l’entrada de l’edifici de primària es realitzarà el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral entre tots els components del cens.