CIRCULAR ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Apreciades famílies, a continuació teniu redactada la circular informativa sobre les eleccions al Consell Escolar del centre que hem repartit avui dia 15 d’octubre.

Srs./Sres. Pares i Mares,
D’acord amb el que estableix la legislació vigent, es convoquen en aquest centre eleccions per a representants dels pares i mares, del professorat i del PAS en el Consell Escolar del centre.
Per a la seva informació respecte a aquestes eleccions, us notificam de forma resumida una sèrie d’aspectes a tenir en compte:
1.- El Consell Escolar és l’Òrgan de participació en el control i gestió del centre, i en ell estan representants Pares, Professorat, Ajuntament i Personal no docent (Reglament Orgànic dels Col·legis Públics d’E. Infantil i Primària BOIB no 120, 5-10-2002).
2.- Qualsevol pare, mare o tutor de l’alumnat del centre és elector i elegible, sempre i quan, presenti la seva candidatura davant la Junta Electoral del Centre.
3.- Per tal d’exercir el seu dret d’elector i elegible cal constar en el cens de pares i mares del centre. Aquest cens estarà exposat en el hall del centre de l’edifici de primària per a la seva comprovació i per a les reclamacions oportunes.
4.- L’elecció es realitzarà davant la Mesa electoral, que per aquest motiu es formarà el dia de les eleccions.
5.- Es pot actuar com a supervisor sempre que s’estigui avalat per 10 firmes d’electors.
6.- El vot és directe, secret i no delegable. També es pot exercir el vot per correu.
7.- El model per presentar la seva candidatura, si estau interessats es pot recollir a la mateixa Secretaria i Direcció del centre i remetre-la abans de les 12 h. del dia 26/10/2018.
8.- El calendari del procés i les principals dates a tenir en compte les teniu a l’envers d’aquesta circular.
9.- Una vegada acabat l’escrutini, si hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.
10.- Podeu descarregar-vos aquesta i d’altres circulars a la nostra pàgina web www.ceipsonrullan.com

 

Si voleu, també us la podeu descarregar aqui. 

Que tengueu una bona setmana!