Beca d’immersió lingüística

Des del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals ens han informat que ahir, 16 de maig de 2019, es va publicar al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària en el marc d’un programa d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019.

Aquesta resolució convoca ajuts per a la participació de l’alumnat al programa d’immersió següents:

·         Escola d’estiu en llengua anglesa, adreçat a l’alumnat del sisè curs d’educació primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest programa tenen com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, amb un èmfasi especial en l’expressió oral.

Modalitat C: ajuts per a l’escola d’estiu en anglès

 1.           Localitats i dates de realització de l’escola d’estiu

 a.      Mallorca

                                                              i.      Manacor: de l’1 al 12  de juliol

                                                            ii.      Calvià: de l’1 al 12  de juliol

                                                          iii.      Palma: del 15 al 26 de juliol

2.           Reserva de places per illes

Mallorca: 251 ajuts

Tal i com estableix la resolució de convocatòria dels ajuts a l’apartat 15.1, el repartiment dels alumnes per localitats es farà atenent a la ubicació del centre escolar de procedència de l’alumnat. No es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l’alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.

Us trametem, adjunta, la resolució publicada al BOIB i els annexos, així com la previsió del calendari de tramitació del procediment.

Recordeu que la sol·licitud (Annex I), juntament amb la declaració responsable  que figura a l’Annex II de la Resolució, s’ha de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Conselleria d’Educació i Universitat

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

Per a qualsevol dubte, podeu consultar la resolució de convocatòria i, en el cas que no es resolgui el dubte, enviar un correu electrònic al Servei de Llengües Estrangeres i Programes Internacionals a l’adreça següent: spl@dgfpfp.caib.es.