INFORMACIÓ IMPORTANT

A continuació i seguint les indicacions de la Conselleria d’Educació us adjuntem un document per a comunicar, en cas de necessitat, la difusió de contingut sensible i sol·licitar la seva retirada de la xarxa.