IMPORTANT! Circular instruccions 3a avaluació.

Estimades famílies:

Ens trobam que passen les setmanes i seguim confinats, i el que pareixía que tenía una data límit, s’està allargant més del que esperavem. Davant aquesta situació, hem rebut noves instruccions de Conselleria relacionades amb la tercera avaluació. Aqui teniu aquesta petita “carta” per tots vosaltres. Nins i nines, us enyoram molt…

CARTA PER A LES NOSTRES FAMÍLIES I ALUMNAT.

Benvolgudes Famílies:

Abans de tot, volem saludar-vos i dir-vos que esperam que tots i totes estigueu bé. 

La Conselleria  d’Educació ha publicat  unes instruccions per aquest tercer trimestre dins la situació d’estat d’alarma en què ens trobam.

Volem informar-vos de les consideracions més importants, encara que vos avançam que la forma de fer feina serà la mateixa que s’ha duit a terme al centre des de l’inici de l’estat d’alarma.

QUAN S’ACABARÀ EL CURS?

Es manté el calendari escolar, és a dir les classes acabaran el dia 19 de juny.

COM ES DURÀ A TERME L’APRENENTATGE A PARTIR D’ARA?

La dinàmica de feina i de feedback telemàtic del professorat amb l’alumnat, seguirà com fins ara, cada curs i cada membre del professorat ha establert uns canals d’aprenentatge que les famílies i l’alumnat ja coneixeu i utilitzeu i amb els quals tota la comunitat educativa, famílies, alumnat i professorat estam aconseguint dur el procés de l’aprenentatge endavant amb èxit.

Les tasques que s’estan enviant a l’alumnat són tasques competencials , projectes… per realitzar de forma autònoma, adequant-se a cada ritme dels infants i a la situació en què es puguin trobar , a més de tenir en compte el desenvolupament emocional de cada nin, nina. La feina també s’adequa per donar resposta a la diversitat de l’alumnat. 

PEL PROPER CURS

El centre, a la programació del curs 2020-2021,  preveurà a l’inici de curs, les accions que es duran a terme per introduir,  reforçar i consolidar aquells aprenentatges que aquest curs no s’han donat i que es considerin aprenentatges previs imprescindibles per assolir amb èxit els objectius del proper curs.

Els centres de primària es coordinaran també amb els IES per informar de les modificacions de les programacions de 6è . 

3ª AVALUACIÓ

Referent a la gestió de la 3ª avaluació vos informam que a l’hora d’avaluar ,  es seguirà tenint en compte les limitacions personals i familiars de cada infant.

L’avaluació final es durà a terme a partir de les evidències d’aprenentatge que el professorat va  recollir abans de la suspensió de classes (1ª i 2ª avaluació), i de la feina realitzada a casa durant aquest temps de suspensió de classes.

La qualificació no podrà ser inferior a la del 2ª avaluació, es valorarà el progrés tenint en compte la situació actual i les tasques fetes a casa es tindran en compte només per millorar la qualificació.

La no promoció de curs es segueix considerant una mesura excepcional. En la situació actual la repetició de curs només podrà ser d’aplicació de forma molt restringida.

Els resultats de l’avaluació final es faran arribar a les famílies mitjançant el GESTIB.

En el cas de que les famílies tinguin problemes per accedir-hi s’utilitzarà el correu electrònic del centre. 

De la data de publicació del butlletins de notes se vos informarà més endavant.

LLIBRES DE TEXT PEL PROPER CURS.

I  referent als  llibres de text pel proper curs vos  comunicam que no es faran canvis als llibres de text pel proper curs 2020-2021.

De totes maneres es penjarà el llistat a final de curs.

ACTIVITATS PROGRAMADES , SORTIDES , COLÒNIES 

Evidentment totes les activitats presencials , sortides, colònies …queden suspeses, es gestionarà també el retorn dels doblers de les colònies a les famílies dels alumnes de 6è.

A TOTES LES FAMÍLIES I A TOTS  ALS NOSTRES NINS I NINES!

A les famílies volem demanar-vos que mantingueu contacte amb els tutors i  tutores dels vostres nins i nines , com heu fet fins ara, sabem que aquesta situació s’acabarà i vos agraïm de tot cor,  la vostra cooperació i l’esforç que estau fent.

Per a vosaltres NINS I NINES :

Vos enyoram molt, però ja veureu , estam segurs que aviat l’escola tornarà a omplir-se de les vostres rialles, jocs, emocions, i sorolls, perquè sou els vertaders protagonistes de la història d’ensenyar i aprendre que tan feliç ens fa a tots!!!!

Ho estau fent genial a casa!!!! 

TOT ANIRÀ BÉ!!!!!!!

CLAUSTRE DE PROFESSORS I PROFESSORES!!!!!!!