Recomanacions de l’Institut per a la Convivència i l’èxit Escolar

Estimades famílies:

Davant la situació d’excepcionalitat que vivim, és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confimanet pot tenir en el nostre alumnat, les famílies i els docents. Per aquest motiu, us adjuntam unes recomanacions i telèfons de suport per part de l’Institut per a la Convivència i l’èxit Escolar.

També volem informar-vos que el telèfon d’ajuda a la infància i l’adolescència ANAR és 116111 i el seu xat https://chat.anar.org/ que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal que pogueu tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.